Globaalia kirkkoa rakentamassa

Seurakuntien uudet päättäjät valitaan seurakuntavaaleissa marraskuussa 2022. Haastamme kaikki ehdokkaat rakentamaan globaalia kirkkoa pitämällä seurakunnan päätöksenteossa esillä lähetystä ja kansainvälistä diakoniaa. Globaalikirkko -kampanjaa toteuttavat Kirkon ulkomaanapu, suomen Lähetysseura ja suomen Pipliaseura.

MIKÄ on GLOBAALI KIRKKO?

Seurakunnat toteuttavat kirkon tehtävää elämällä todeksi evankeliumia omalla alueellaan ja osallistumalla kirkon kansainväliseen toimintaan. Globaalit haasteet ja mahdollisuudet ovat myös osa seurakunnan arkea. Yhteys kansainväliseen toimintaan näkyy myös jumalanpalvelusten esirukouksissa ja kolehdeissa sekä seurakuntien lähetykseen ja kansainväliseen diakoniaan kohdentamassa taloudellisessa tuessa.

Suomen ev. lut. kirkon kansainvälinen vastuu toteutuu kokonaisvaltaisesti sekä sanoin että teoin. Seurakuntien valtuuttamat lähetyksen ja kansainvälisen diakonian järjestöt tekevät mm. kehitysyhteistyötä, rauhan työtä, humanitaarista apua, raamatunkäännöstyötä ja tukevat paikallisia seurakuntia maailmalla.

Koulutus parantaa yhteisöjen mahdollisuuksia ylläpitää vakautta. Alati muuttuvassa maailmassa lukutaidon ja koulutuksen merkitys korostuu, koska se antaa ihmisille tietoja ja taitoja, joiden avulla he pystyvät paremmin mukautumaan ympäristönsä vaatimuksiin. Lapsille koulut ovat myös turvallisia tiloja erityisesti silloin, kun heidän ympäristöään koettelevat erilaiset kriisit ja katastrofit. Kirkon kansainvälinen vastuu huomioi myös ilmastonmuutoksen tuomat haasteet ja tekee työtä niiden parissa, joita ilmastonmuutos jo koettelee.

Luottamushenkilöt tekevät päätöksiä sekä seurakunnan toiminnasta että määrärahoista. Seurakunnan antama tuki lähetystä ja kansainvälistä diakoniaa ulkomailla tekeville järjestöille ei ole irrallinen avustus, vaan oleellinen osa seurakunnan kansainvälisen vastuun toteuttamista.

Lupaukset globaalin kirkon puolesta

1.

Sitoudun edistämään sitä, että seurakuntani kantaa vastuutaan maailman köyhistä ja on osa maailmanlaajaa kirkkoa.

2.

Puolustan kirkon kokonaisvaltaiseen lähetykseen ja kansainväliseen diakoniaan annettavaa rahoitusta, kun seurakunnassa laaditaan talousarviota ja tehdään kolehtipäätöksiä.

3.

Edistän sitä, että seurakuntani sitoutuu tukeen ja auttamiseen kriisi- ja katastrofitilanteissa.

Minä allekirjoitan

Nimetön(Pakollinen)

GLobaali kirkko -kampanjaa toteuttavat Kirkon ulkomaanapu, suomen lähetysseura ja suomen pipliaseura, jotka ovat suomen ev. lut. kirkon sopimusjärjestöjä ja sitoutuneet yhteinen todistus -asiakirjaan.

Ehdokas kerro omasta sitoutumisestasi.
Käytä Globaalikirkko-tunnusta ja valmiita mainoksia kuvapankista  tai tee omasi seurakuntavaalien aineistosta.

Sitoutumisesta globaalin kirkon rakennukseen voi kertoa ja sivua jakaa, vaikka ei olisi ehdokkaana. #globaalikirkko